Konstrukcja plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Plot z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastyku na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane ploty PVC na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.